จานไถบอสตัน BORON

 

รุ่นจานไถ BOSTON

 

จานไถบุกเบิก

HARROW DISC

จานไถ

ดูรุ่นจานไถพรวน

 

 

จานไถพรวน

HARROW DISC

จานไถพรวน

ดูรุ่นจานไถพรวน

 

จานไถคัดท้าย

COULTER DISC

จานไถยี่ห้อไหนดี

ดูรุ่นจานไถคัดท้าย